0919 836 793

Bôi trơn và lưu trử xích và đĩa xích băng tải bước lớn

Bôi trơn và lưu trử xích và đĩa xích băng tải bước lớn

Việc bôi trơn là cần thiết để đảm bảo tuổi thọ của xích
Bôi trơn xích làm giảm độ mài mài trên các bộ phận của xích cũng như giảm thiết bị làm yêu cầu
Nhìn chung bôi trơn xích 1 lần một tuần bằng nhớt ISO VG100 - VG150 (SAE30 - 40) bằng cách nhỏ giọt hoặc quét nhớt. Các điểm bôi trơn theo hình ảnh minh hoạ bên dưới. Đảm bảo rằng xích đã được vệ sinh sạch sẽ để việc bôi trơn có hiệu quả nhất

Các điểm bôi trơn

Khi nào cần tránh bôi trơn

■ Khi xích bị che phủ bởi những vật được vận chuyển
■ Khi vận chuyển bột hạn mịn trong băng chuyền khi bột mịn có thể dính báo xích và gây ra vấn đề trong việc bôi trơn
■ Khi xích được sử dụng ở môi trường nhiệt độ cao

Lưu trử xích và đĩa xích băng tải bước lớn

Không nên lưu trử xích hoặc đĩa xích ở những nơi mà chúng sẽ bị phơi nhiễm, hoặc có nguy cơ tiếp xúc, bụi hoặc nước. Bôi trơn dầu mỡ trên bền mặt gốc cạnh của xích và đặt biệt lỗ trục của đĩa xích nhằm tránh bị rĩ sét. Xích chưa được xử lý chống sét khi giao hàng. Nên xử lý chống sét khi lưu kho và kiểm tra định kỳ.