0919 836 793

Đĩa xích

Đĩa xích

Chúng tôi có thể cung cấp rất nhiều loại đĩa xích sử dụng cho xích theo tiêu chuẩn BS và ANSI với răng được tôi cứng từ loại không vai, có vai 1 bên, vai 2 bên với nhiều loại vật liệu khác nhau tuỳ thuộc vào nhu cầu của quý công ty

Đĩa xích sử dụng cho xích con lăn

Xích băng tải nhỏ và xích bước đôi

Răng được tôi cứng (thép)

Nguồn hàng phong phú đa dạng

Đĩa xích sử dụng cho xích tròn

Loại VIA & VIA-C
Đĩa xích làm bằng thép, loại có răng, răng được thay thế theo từng cụm vành răng

Loại GTA
Đĩa xích làm bằng thép, rãnh ỡ giữa, răng được thay thế theo từng cụm vành răng

Loại VIE
Đĩa xích làm bằng thép, loại có răng và nguyên khối

Loại GTE
Đĩa xích làm bằng thép, rãnh ỡ giữa, dạng nguyên khối

Loại GIA
Đĩa xích làm bằng thép, loại có răng, răng được thay thế theo từng cụm vành răng

Loại GSE
Đĩa xích làm bằng thép, rãnh ỡ giữa, dạng nguyên khối

Loại GIE
Đĩa xích làm bằng thép, loại có răng và nguyên khối

Loại VUE, GUE và GGE
Bánh răng dẫn hướng làm bằng thép, gang và không có răng

Loại GIA-3
Đĩa xích làm bằng thép, loại có răng, răng được thay thế theo từng cụm vành răng và cho những yêu cầu cao

Loại GUA GUE
Bánh răng làm bằng thép và không có răng