0919 836 793

Điều chỉnh độ căng của xích băng tải bước lớn

Điều chỉnh độ căng của xích băng tải bước lớn

Kéo căng xích để đảm bảo băng tải hoạt động tốt. Như chỉ dẫn, xích băng tải bước lớn nên được điều chỉnh từ 1,5 – 2 bước xích. Độ chùng chính xác là cần thiết. Xích sẽ bị giản sớm nếu xích quá căng trong khi nếu xích quá chùng thì xích sẽ có hiện tượng nhảy lên đĩa xích gây tai nạn

- Độ chùng của xích
Trên sơ đồ cơ bản, khoản chùng nhỏ của xích (δ) là cần thiết tại phía thu hồi về như biểu đồ bên dưới. Nếu xích bị căng quá mức sẽ làm cho xích bị mài mòn và nếu xích bị chùng nhiều quá làm cho xích nhảy lên răng đĩa xích và dể gây tai nạn

- Vị trí chùng xích


Tần xuất điều chỉnh
Xích sẽ trải qua sự giãn dài ban đầu khi lần đầu tiên được sử dụng, cũng như sự giãn dài là kết quả từ sự mài mòn giữa chốt và ống lót sau khi hoạt động. Vì vậy, để điều chỉnh xích thường xuyên thông qua việc kéo xích lên để đảm bảo xích được căng đúng mức qui định là cần thiết. Nếu xích làm việc 8 tiếng một ngày thì xích nên được kiểm tra theo biểu đồ bên dưới.

+ Trong vòng tuần đầu tiên sau ngay sau khi giai đoạn đầu hoạt động: 1 lần / ngày
+ Trong tháng đầu tiên ngay sau khi giai đoạn đầu hoạt động: 2 lần / tuần
+ Hàng tháng ngay sau khi giai đoạn đầu hoạt động: 2 lần / tháng

Rút ngắn thời gian kiểm tra tổng thể xích nếu như tốc độ xích nhanh hơn hoặc thời gian làm việc hơn 8 tiếng 1 một ngày

Tần xuất kiểm tra thường xuyên

Khi xích không thể điều chỉnh bằng cách căng một sợi:
- Nếu xích có khoản chùng cho dù kéo căng xích hết mức có thể, thì tháo bỏ 2 lắc xích và rút ngắn chiều dài tổng thể.
- Nếu xích vẫn bị chùng măc dù kéo căng xích hết mức có thể, tháo bỏ 2 mắc xích ra và rút ngắn chiều dài tổng thể. Xem hướng dẫn tháo lắp xích

Điều chỉnh kéo căng xích từ 2 phía:
- Khi 2 sợi xích song song được điều chỉnh bằng cách kéo đọc lập, nên lưu ý đảm bảo chiều dài của phía bên trái và phía bên phải. Với điều nầy, chúng ta giả sử rằng chiều dài của sợi bên trái và chiều chiều dài của sợi bên phải là bằng nhau. Vì vậy, dùng dây để canh chỉnh chiều dài 2 sợi là cần thiết. Không cần thiết phải tiếp tục hoặc kéo căng xích. Thậm chí việc điều chỉnh không điều sẽ làm cho má xích và cạnh của đĩa ma sát với nhau và kết quả điều kiện quá tải