0919 836 793

Giới hạn của việc sử dụng xích băng tải

Giới hạn của việc sử dụng xích băng tải

Theo bảng chi tiết giới hạn độ các phần của xích băng tải
Kiểm tra thường xuyên các bộ phận mài mòn

Giới hạn việc sử dụng từng bộ phận

- Con lăn R và con lăn F
Má xích đã tới giới hạn của nó khi phía dưới má xích bắt đầu chạm vào thanh dẫn hướng do sự mài mòn tên bề mặt tiếp xích hoặc mặc trượt với ống lót.

Nếu có một đường cong trên thanh dẫn hướng thì sẽ có ít độ mài mòn theo kích thước S theo hình dưới đây. Vì vậy nên lưu ý trong việc so sánh với việc vận chuyển bằng phẳng

- Con lăn S・M・N
Khi chiều dầy của con lăn mòn đến 40%
Mài mòn con lăn

- Ống lót
Khi chiều dầy của ống lót mài mòn đến 40%.

- Kiểm tra chiều dầy mà xích hoặc chiều cao mài mòn.
Sự mài mòn sẽ tăng dần do sự ma sát giữa các má xích và con lăn và má xích tiếp xúc tại vị trí A và B. Lực kéo căng của xích sẽ không đảm bảo khi độ mài mòn vượt quá 1/3 chiều dầy má xích thông thường. Nếu hàng hoá được vận chuyển trực tiếp trên má xích theo kiểu băng chuyền hoặc hàng hoá trượt trực tiếp trên bề mặt má xích dẫn đến xích đã đến lần cần thay thế khi chiều cao má xích bị mài mòn 1/8 theo biểu đồ bên dưới.