0919 836 793

Kiểm tra chạy thử xích băng tải bước lớn

Kiểm tra chạy thử xích băng tải bước lớn

Tiến hành theo các bước sau đây kiểm tra chạy thử sau khi lắp đặt xích và trước khi đi vào hoạt động chính thức.
Trước khi bắt đầu chạy thử cần kiểm tra

1. Chốt gày trên khoá xích được cài đúng chưa?
2. Xích có khoản chùng hợp lý chưa?
3. Xích được bôi trơn đủ lượng nhớt chưa?
4. Xích có va chạm với thiết bị bảo vệ không?

Chạy thử

1. Quan xác xem có tiếng ồn bất thường không?
2. Xích có bị rung lắc không?
3. Xích có nhãy trên đĩa xích hay không?
4. Xích có thể lăn trên đĩa xích không?
5. Thanh dẫn hướng và đĩa xích lắp an toàn chưa?
6. Kiểm tra các con lăn xoay nhẹ nhàn không?
7. Toàn bộ xích ăn khớp đĩa xích nhẹ nhàng chưa?

Lưu ý: Quá trình chạy thử sau khi lắp nên được lặp lại dừng và khởi động băng tải ở trạng thái không tải, theo dõi bằng cách khởi động tiếp tục ở trình trạng không tải không tải. Bôi trơi xích trước khi quá trình chạy thử