0919 836 793

Kiểm tra xích

Kiểm tra xích

Nhìn chung khi xích đến giai đoạn cần phải thay thế khi các bộ phần của xích bị mài mòn hoặc khi xích bị giãn dài đến 1,5%

Nếu việc chọn xích và điều kiện làm việc hợp lý thì chúng ta có thể mong xích làm việc khá lâu và không sự cố không mong muốn cho xích. Tuy nhiên quá trình mài mòn sẽ xãy ra giữa pin và ống lót sau một thời gian.

1. Kiểm tra tổng thể

Kiểm tra xích tổng thể ngay sau tháng đầy tiên lắp đặt. Kiểm  tra nên được tiến hành trong khoản thời gian ngắn.

- Môi trường ăn mòn hoăc đặt biệt

- Tốc độ cao với việc ngừng bất thường

- Nâng hạ hoặc những hoạt động không liên tục

Yêu cầu kiểm tra đối với truyền động bình thường

2. Kiểm tra các điều kiện bôi trơn

- Trong quá trình hoạt động, kiểm tra xem có dầu nằm trong khe hở giữa má trong và má ngoài của xích.

- Khi xích đứng yên, bề mặt trên của xích thường xuất hiện bụi phát sinh mài mòn nếu việc bôi trơn không đúng cách. Đặt biệt là ở các má xích.

- Khi tháo xích, chốt xích và gốc bên trong của ống lót nên được kiểm tra. Nếu như có vệt màu đỏ, đóm đỏ hoặc vết trầy sướt do là việc bôi dầu không đúng cách or không hiệu quả.

3. Kiểm tra các má xích

- Nếu xích thường xuyên lặp lại trường hợp quá tải thì rất có khả năng đứng do mòn mõi má xích. Điều nầy rất khó phát hiện những vết nức đầu tiên từ đức do mòn mõi từ việc quan sát bình thường bên ngoài.

- Thông thường, một vết nức xuất phát xung quanh lỗ của má xích hoặc tại cạnh của má xích. Những vết nức nên được kiểm tra cẩn trọng. Quá trình đức do mòn mõi phát triển từng chúc một. Vì vậy có thể phát hiện từ việc quan sát gần.

- Khi việc mài mòn xảy ra do việc trượt giữa má xích và thanh dẫn hướng. Do vậy việc điều chỉnh vị trí của xích hoặc thanh dẫn hướng là cần thiết. Mài mòn trên các má xích được giới hạn 5% chiểu cao tổng thể.

4. Kiểm tra các chốt xích

- Khi chốt xích bị xoay, xích nên thay thế bằng xích mới. Chốt xích bị xoay cũng có thể thay bằng  các khoá xich. Bằng cách dùng tay xoay các bộ phận liên kết có thể xem các điều kiện mài mòn và rỉ xét trên bề mặt của các chốt xích.

5. Kiểm tra con lăn

- Nếu các con lăn thường xuyên chịu tải vượt mức tải cho phép, tải tác động thường xuyên giữa xích và đĩa xích có thể là nguyên nhân đứt mõi xãy ra. Các con lăn nên được kiểm tra cùng lức với kiểm tra má xích.

- Nếu những vật lạ cảng trở sự ăn khớp giữa xích và đĩa xích. Con lăn có thể bị hõng và vết nứt có thể xuất hiện. Do vậy hết sức lưu ý. Hơn nữa, với những điều kiện làm việc tốc độ cao, và thậm chí không có vật lạ cảng trở việc ăn khớp giữa xích và đĩa xích thì vết nứt có thể xuất hiện do tác động trên đĩa xích.