0919 836 793

Mô tơ liền hộp số và hộp số rời

Mô tơ liền hộp số và hộp số rời

Môtơ liền hộp số

Hộp số rời các loại

Hộp số 3 cấp cho ngành công nghiệp nặng

Hợp số dùng cho ngành công nghiệp nặng:

Năm 2016 David Brown và Santasalo đã xác nhập để trở thành một trong những thương hiệu truyền động cơ khí hàng đầu thế giới. Với kinh nghiêm đúc kết xuyên suốt gần ba thế kỹ dẫn đầu sản xuất gia công bánh răng và phục vụ khách hàng ngày càng mở rộng. Ngày nay David Brown Santasalo đã có mặt  tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 1.100 nhân viên trên toàn thế giới cùng với di sản thương hiệu và kinh nghiệm sử dụng đã được chứng minh. 

Sản phẩm chính:

Ngành công nghiệp tâp trung:

 • Xi măng
 • Thiết bị phòng thủ 
 • Giấy Cuộn, giấy tissue và gỗ 
 • Mái đường
 • Hàng hải và Cảng biển 
 • Công nghiệp khai khoán
 • Dầu khí
 • Năng lượng
 • Đường sắt
 • Chế biến cao su 

Dịch vụ sửa chữa hợp số công nghiệp:

 • Dich vụ lắp đặt 
 • Dịch vụ kiểm tra  
 • Dịch vụ sửa chữa
 • Dịch vụ nâng cấp hợp số 
 • Dich vụ cung cấp phụ tùng 
 • Dich vụ chuẩn đoán bảo trì và quản lý trình trạng hợp số 
 • Các dịch vụ tại chổ 
 • Đại tu hơp số để nâng cao hiệu suất hợp số