0919 836 793

Puli cho v belt và puli cho đai răng

Puli cho v belt và puli cho đai răng

Puli sử dụng cho dây đai

- Puli sử dụng cho dây đai từ thông dụng cho đến puli biến tốc
- Tích hợp taper bush theo yêu cầu

Puli cho đai răng

Puli răng được làm bằng thép, hộp kim nhôm, bằng nhựa theo yêu cầu
Chúng tôi cung cấp puli đa dạng sử dụng cho dây đai theo hệ inh và hệ mét
Tích hợp power lock theo yêu cầu